Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
22. mai - 5. juni 2024

Personvernerklæring for Art Gift

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Festspillene i Bergen (heretter «FiB», «vi», eller «oss») samler inn og behandler personopplysninger om personer som gir eller mottar en Art Gift eller som besøker vårt nettsted. 

Sist oppdatert: 25. mai 2021.

1. Ansvar for behandling av personopplysninger i FiB

FiB, ved Festspilldirektøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at all behandling av personopplysninger utføres i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Ved spørsmål om erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du ta kontakt med oss:

 • Telefon: +47 55 21 06 30
 • E-post: info@fib.no
 • Post: Pb. 183 Sentrum N-5804 Bergen

2. Oversikt over behandlingen av personopplysninger

2.1 Giver av Art Gift

FiB behandler nødvendige personopplysninger om giver av Art Gift for å registrere bestillingen og gjennomføre arrangementet. Vi behandler personopplysninger om navn, telefonnummer, e-postadresse, og opplysninger om spesielle hensyn som artisten bør være klar over, dersom dette er oppgitt.

Vi behandler også opplysninger om hvorfor du ønsker å gi gaven til mottaker. Formålet er å gi artisten informasjon om relasjonen mellom giver og mottaker og bakgrunnen for gaven, slik at artisten kan bruke denne informasjonen når gaven introduseres. Opplysningene vil også brukes av Festspillenes moderator av Art Gifts for å vurdere om gaven kan gis eller må avvises.

Personopplysningene behandles for å gjennomføre en avtale, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b), og for å ivareta vår berettigede interesse i å vurdere hvorvidt gaven skal gis eller avvises, jf. GDPR art. 6 nr. 1 f). Personopplysningene slettes tre uker etter at arrangementet er gjennomført.

2.2 Mottaker av Art Gift

FiB behandler nødvendige personopplysninger om mottaker av Art Gift for å gjennomføre arrangementet. Vi behandler personopplysninger om navn, adresse, foretrukket språk, årsaken til at giver ønsker å gi gaven, og opplysninger om spesielle hensyn som artisten bør være klar over, dersom dette er oppgitt.

Personopplysningene behandles for å gjennomføre en avtale, jf. GDPR art. 6 nr. 1 b), og for å ivareta vår berettigede interesse i å vurdere hvorvidt gaven skal gis eller avvises, jf. GDPR art. 6 nr. 1 f). Personopplysningene slettes tre uker etter at arrangementet er utført.

2.3 Publikumsundersøkelse

FiB sender ut publikumsundersøkelse på e-post til deltakere på våre arrangementer. Formålet er å innhente statistikk som gir oss innsikt i publikummet vårt og deres meninger om festivalen.

Når du deltar i undersøkelsen vil vi behandle opplysninger om bostedsland, alder, inntekt, yrke, antall tidligere besøk på festspillene, og eventuelle personopplysninger som fremgår av avgitte svar i undersøkelsen.

Vi samler også inn følgende kategorier av opplysninger gjennom bruk av sporingsteknologi:

 • Bruksinformasjon: f.eks. besøkslogger, inkludert IP-adresse, cookies etc.
 • Enhetsinformasjon: f.eks. hvilken nettleser og operativsystem du bruker
 • Henvisningskilde: hvilken kilde eller nettside som henviste deg til undersøkelsen
 • Opplysninger som samles inn via sidekodedata (gif-filer, web beacons og web bugs): f.eks. for å se antall personer som har svart på ulike spørsmål og hva de har svart

Du kan også frivillig oppgi e-postadressen din for å delta i trekningen av en premie. Trekningen gjennomføres ca. tre uker etter endt festspill og e-postadressen din vil deretter bli slettet.

Personopplysningene behandles på grunnlag av ditt samtykke som gis i forbindelse med registrering som deltaker i spørreundersøkelsen, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a). Det er helt frivillig å delta og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker ditt samtykke vil vi stanse videre behandling og slette informasjonen vi har lagret om deg.

2.4 Besøk på nettstedet

Når du besøker nettstedet artgift.fib.no, plasseres det informasjonskapsler (cookies) i nettleseren din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett når nettsiden lastes ned i din nettleser.

Ved å besøke nettstedet vårt samtykker du til at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere automatisk aksepterer informasjonskapsler. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Google Analytics

FiB innhenter statistikk om hvordan nettstedet brukes gjennom analyseverktøyet Google Analytics. Formålet med statistikken er å forbedre informasjonstilbudet på nettstedet.

Statistikken gir oversikt over:

 • Hvilke sider som blir besøkt
 • Hvor mange som besøker sidene våre
 • Hvor lenge besøket varer
 • Hvilke nettlesertyper som benyttes
 • Hvilke type enheter som benyttes (pc, nettbrett eller mobiltelefon)
 • IP-adresse som viser besøkendes geografiske plassering

Informasjonen sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette er påkrevd iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Personopplysningene behandles for å ivareta vår berettigede interesse i å forbedre informasjonstilbudet på våre nettsider, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 f). Statistikken slettes etter 26 måneder.

Oversikt over Informasjonskapsler på nettstedet:

 • _ga og _gid: Førsteparts informasjonskapsler fra Google Analytics som genererer en unik ID som brukes for å samle inn statistikk om hvordan du bruker nettstedet. _ga slettes når nettsiden lukkes og _gid slettes etter en dag.
 • Gatsby-intl-language: Førsteparts informasjonskapsel som brukes for å vise nettsiden på ulike språk. Informasjonskapselen slettes etter 2 år.
 • Gift: Førsteparts informasjonskapsel som inneholder all informasjon man har fylt ut i skjemaet og brukes for å huske bestillingen underveis. Informasjonskapselen slettes når nettsiden lukkes.

3. Utlevering av personopplysninger

Festspillene utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre vi har innhentet samtykke fra deg eller det finnes et annet lovlig grunnlag for å utlevere opplysningene. 

Vi benytter leverandører av IT-tjenester for å behandle personopplysninger på våre vegne, såkalte databehandlere. Vi har inngått databehandleravtale med alle leverandører som sikrer at personopplysningene behandles i samsvar med personvernlovgivningen og våre instruksjoner. 

I noen tilfeller kan leverandørene overføre og lagre personopplysninger på servere eller hos underleverandører i land som befinner seg utenfor EU/EØS-området (såkalte tredjeland). For å sikre at personopplysningene behandles forsvarlig i mottakerlandet, vil overføringen kun skje i tilfeller der det foreligger et gyldig overføringsgrunnlag. Du kan få ytterligere informasjon og innsyn i overføringsgrunnlaget ved å kontakte oss på info@fib.no 

Oversikt over mottakere og databehandlere:

 • Artister: mottar personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementet i henhold til bestillingen. 
 • Clicksend: SMS-utsendelse i forbindelse med påmelding og avlysning av arrangement. Informasjonen behandles i Australia. Overføringsgrunnlaget er EUs standardavtale.
 • Mailchimp: E-post-utsendelse i forbindelse med påmelding og avlysning av arrangement. Informasjonen behandles i USA. Overføringsgrunnlaget er EUs standardavtale.
 • Alchemer: Utsendelse og gjennomføring av publikumsundersøkelser. Informasjonen behandles i USA. Overføringsgrunnlaget er EUs standardavtale.
 • Google Analytics: Genererer statistikk om besøkende på nettstedet. Informasjonen behandles i USA. Overføringsgrunnlaget er EUs standardavtale.

4. Lagringstid og sletting

FiB oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Våre alminnelige slettefrister fremgår av beskrivelsene under punkt 2 i denne erklæringen. 

Du kan i noen tilfeller be om sletting av dine personopplysninger før våre alminnelige slettefrister utløper, jf. punkt 5 nedenfor. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi ikke kan gjennomføre sletting dersom opplysningene er underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt, eller hvis det oppstår en tvist og opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare oss mot et rettskrav. 

5. Rettigheter

Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen. FiB overholder informasjonsplikten i denne personvernerklæringen og vil som hovedregel henvise til denne ved forespørsler om informasjon. 

Nedenfor kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine: 

Innsyn i egne opplysninger 
Du har rett til å gjøre innsyn i egne opplysninger og rett til å be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn her. 

Retting av personopplysninger 
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller ufullstendige. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger her. 

Sletting av personopplysninger 
I noen situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt, jf. pkt. 4 i denne erklæringen. Les mer om retten til sletting her. 

Begrensning av behandling av personopplysninger 
I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning her. 

Protestere mot behandling av personopplysninger  
I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere her. 

Dataportabilitet 
Dersom behandlingen av personopplysninger skjer med grunnlag i samtykke eller en avtale med deg, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet her. 

Slik går du frem for å gjøre bruk av rettighetene dine 
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til info@fib.no. Vi vil svare på henvendelsen snart som mulig, og senest innen 30 dager. 

Dersom det er nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine. 

6. Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi ikke overholder reglene i personvernlovgivningen. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å klage på Datatilsynet.no. Vi håper imidlertid at du vil si ifra til oss først slik at vi kan få anledning til å rette på forholdet. Klager kan sendes til info@fib.no. 

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen ved behov og du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Dersom det gjøres vesentlige endringer i innsamlingen og behandlingen av personopplysninger, eller endringer som krever at vi innhenter nytt samtykke fra deg, vil vi varsle deg særskilt om dette. 

Samtale

Koblet til chatbot
Hei! Ingen festspillansatte er tilgjengelige, men kanskje jeg kan hjelpe?
Hei! Jeg er Festspillenes chatbot. Hva kan jeg hjelpe deg med?

Hei! Kan vi hjelpe deg med noe?

Takk for praten!