Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
26. mai - 09. juni 2021

Festspillutstillingen 2020 er åpnet

Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er årets festspillkunstner i Bergen Kunsthall. 4. september kunne den korona-utsatte utstillingen endelig åpne. 

Utsnitt: Ukjent kunstner, ca. 1736. Studie til illustrasjoner for Knud Leem, "Beskrivelse over Finmarkens Lepper deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse", 1767. Thott 1736 kvart - Det Kgl. Bibliotek/København. Foto: Helle Brünnich.
Utsnitt: Ukjent kunstner, ca. 1736. Studie til illustrasjoner for Knud Leem, "Beskrivelse over Finmarkens Lepper deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse", 1767. Thott 1736 kvart - Det Kgl. Bibliotek/København. Foto: Helle Brünnich.

Joar Nango er opprinnelig utdannet arkitekt. Hans utstillinger fungerer som laboratorier for en undersøkende praksis preget av fleksibilitet, pragmatisme og tilpassing til naturen, inspirert av erfaringer og tradisjoner fra kunstnerens bakgrunn i Nord-Norge.

Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon og kollektiv handling. Hans arbeider berører spørsmål omkring urfolksidentitet og dekolonialisering, ikke ved å se på disse temaene isolert, men som et utrykk for en pågående spenning mellom såkalte kulturelle senter og periferi.

Utstillingen er bygget opp omkring et teoretisk rammeverk som Nango har etablert gjennom samtaler med kollegaer fra ulike kunstneriske og akademiske fagfelt. Blant disse er kunsthistorikeren Mathias Danbolt, skribent og kurator Candice Hopkins og antropologen Dimitris Dalakoglou. Et av Nangos vedvarende interesseområder er samisk arkitekturhistorie. I utstillingen vil kunstnerens bibliotek med litteratur om dette temaet bli inkludert, i tillegg til en serie med reapproprierte historiske bilder fra 1700-tallet. Denne serien med håndkolorerte tegninger ble laget på midten av 1700-tallet, og er blant de første kjente visuelle fremstillingene av samisk arkitektur. I Nangos utstilling opptrer bildene som et historisk kontrapunkt. De aktiviseres som relevante kommentarer til hvordan maktstrukturer nedfelles i billedfremstillinger av urfolkskulturer, og hvordan bilder brukes, sirkuleres og leses.

I en større installasjon vil Nango ta i bruk tørket skinn fra kveitemagesekker, sydd sammen til en projeksjonsskjerm. Teknikken kalles skievvar i den samiske tradisjonen og ble brukt til å lage transparente vinduer i uthus og enkle bygninger. En rekke av Nangos pågående prosjekter hentes til Bergen og finner ny form i utstillingen. Blant disse er en liten bygning kalt girjegumpi, et nomadisk bibliotek inspirert av samiske gjeterhytter (gumpi) som monteres på meier. Nangos varebil, en Mercedes Sprinter som ble brukt under prosjektet European Everything ved documenta 14 i 2017, vil også bli et sentralt element i Festspillutstillingen. Den fysiske infrastrukturen, og reiseruten mellom Bergen og Tromsø, danner en geografisk linje mellom to stedsspesifikke ned slagsfelt i prosjektet.

Til European Everything kjørte han den samme varebilen fra Tromsø til Athen – eller Europa på langs – noe som understreker den tematikken Nango ofte jobber med, hvor migrasjon, forflytning og det nomadiske er viktige utgangspunkt. I mai i år ble varebilen også brukt som et mobilt tv-studio under innspillingen av serien Post-Capitalist Architecture TV, som først ble sendt under Festspillene i Bergen 2020

Utstillingen ble åpnet fredag 4. september kl 12:00 av Aili Keskitalo, Sametingspresident, Axel Wieder, direktør Bergen Kunsthall, og Joar Nango, festspillkunstner 2020.

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i
sitt hjemland. Utstillingen kurateres av Bergen Kunsthall og har vært vist hvert år siden 1953.

Les mer om åpningstider, omvisninger og arrangement på kunsthall.no.

Post-Capitalist Architecture-TV #Part 1–3

 

 

 

Samtale

Koblet til chatbot
Hei! Ingen festspillansatte er tilgjengelige, men kanskje jeg kan hjelpe?
Hei! Jeg er Festspillenes chatbot. Hva kan jeg hjelpe deg med?

Takk for praten!

Hei! Kan vi hjelpe deg med noe?