Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
25. mai - 08. juni 2022

Personvernerklæring

Denne siden er under arbeid.

Denne personvernerklæringen (sist oppdatert 11.05.21) gir informasjon om hvordan Festspillene i Bergen (heretter «FiB», «vi», eller «oss») samler inn og behandler personopplysninger.

Kommunikasjonsleder i Festspillene i Bergen er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.

Festspillene i Bergen, ved Festspilldirektøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

www.fib.no

Kommunikasjonsleder har det daglige ansvaret for Festspillenes behandlinger av personopplysninger på fib.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og SMS, stille spørsmål via chattjenesten, delta i konkurranser, søke jobb, søke akkreditering eller melde seg som frivillig. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Dagens hjemmeside er utviklet og driftes av Bouvet.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med bruk av nettstedet, lagres i servertjenesten Azure. Det er kun Festspillene og Bouvet som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Festspillene samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på fib.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person, men til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest besøkt, de mest populære kampanjene og billettsalg.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL).


Informasjonskapsler

Fib.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Festspillene bruker informasjonskapsler til å generere trafikkanalyser slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og søk av festspillprogram på våre nettsider. Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Andre bruksområder for cookies

Cookies brukes også til markedsføring på sosiale medier eller via medienettverk. Såkalt retargeting-markedsføring benytter cookies for å spore dine interesser og vise deg relevant markedsføring. Dette benytter vi tjenesteleverandører som f.eks Facebook og Google Adwords/YouTube og Schibsted Media Group til. Vi benytter også cookies til å spore brukeradferd, teknologi, kjøp og kjøpsmønster, samt annen relevant informasjon på våre nettsider. Dette er anonymiserte data som sier noe om hvordan fib.no blir brukt av alle besøkende. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. «lov om elektronisk kommunikasjon» § 2-7b.

Facebook har egne cookies som lagres når du benytter deg av deres tjenester, i tillegg har fib.no tilknytning til Facebook som forteller noe om brukeradferd på FIB sine nettsider, slik at dette kan gi grunnlag for relevant markedsføring via Facebook sine tjenester.
Vi benytter følgende av Googles cookies for trafikkstatistikk:

  • _utmz beskriver hvordan du havnet på siden vår. (Søk, klikk på link, annonse etc)
  • _utma beskriver hvor mange ganger du har besøkt oss.
  • _utmb og _utmc beskriver hvor lang tid du benytter på sidene våre.

Her finner du informasjon om hvordan du kan administrere informasjonskapsler.

Chat

Salgs- og markedsansvarlig i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for Festspillenes chat-tjeneste på nettsiden. Festspillene bruker LiveHelpNow og har inntil fire brukere/operatører. Chatten besvares av ansatte i Markeds- og informasjonsavdelingen som blant annet kan se IP-adresse, browser, land, region samt tidligere chatter samme dag fra samme IP-adresse. Etter endt chat mottar samtlige operatører en kopi av chatten. Dette brukes til opplæring/forbedring av internkommunikasjon og e-postene blir slettet fortløpende. Dersom ingen operatører er pålogget kan publikum legge igjen en beskjed. Slike beskjeder sendes til Salgsansvarlig på e-post som besvarer og deretter sletter henvendelsen. Systemet genererer anonym statistikk.

Nyhetsbrev og tilbud på e-post

Kommunikasjonsleder har det daglige ansvaret for Festspillenes nyhetsbrevtjeneste.
En kan velge å abonnere på nyhetsbrev slik at man mottar e-post fra oss som inneholder nyheter, tilbud og informasjon om Festspillene i Bergen og i noen tilfeller også markedsføring fra nære samarbeidspartnere og sponsorer.
Kunden registrerer sin e-postadresse på fib.no eller ved billettkjøp. E-postadressen lagres i en egen database i utsendelsessystemet TargetEveryone som innhenter og håndterer samtykker og interessefelt. Dette gjøres slik at Festspillene i Bergen har mulighet til å sende relevant informasjon.
Kunder vil alltid få informasjon om hvordan man endrer sine samtykker. Prosedyren for endring av samtykker vil variere for e-postutsendelser og SMS-utsendelser.

Spørreundersøkelser

Salgsansvarlig i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for Festspillenes spørreundersøkelser. Festspillene bruker Surveygizmo til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Festspillene i Bergen vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Festspillene eller Surveygizmo samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Festspillene identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte TargetEveryone til å sende ut undersøkelsen. E-postadresser vil i så fall bli delt med dette systemet.

SMS-tjeneste

Salgsansvarlig i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for Festspillenes SMS-tjeneste. Festspillene benytter tjenesteleverandøren TargetEveryone for utsendelse av informasjon tilknyttet arrangement, eksempelvis ved endret starttidspunkt, avlysninger o.l. Mobilnummer lagres i kundedatabasen i TargetEveryone. De importeres bl.a. fra billettsystemet Inhouse. I tillegg benyttes SMS-tjenesten til utsendelse av informasjon og tilbud til publikummere som aktivt har samtykket ved oppdatering av samtykkeskjema distribuert til våre kunder via TargetEveryone. Man kan melde seg ut av tjenesten ved å sende kodeord STOPP til 2240 eller ved å følge lenke i nyhetsbrev dersom man også abonnerer på disse. Det opplyses om fremgangsmåte for avmelding i hver utsendelse via SMS.

Billettsystem

Salgsansvarlig i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har det daglige ansvaret for Festspillenes billettsystem. Venuepoint AS/Eventim står for salg og distribusjon av Festspillenes billetter.

Betaling av billetter foregår på en ekstern betalingsside og all kommunikasjon foregår kryptert.

Person- og kjøpsdata vil være tilgjengelig for Eventim og Festspillene i Bergen, med mindre man ber om å bli slettet via info@fib.no. Data overføres daglig til abonnementsverktøyet TargetEveryone. Se eget avsnitt om dette verktøyet.

Obligatoriske felt ved billettkjøp er navn og e-postadresse. Kunden kan endre sine persondata via «Mitt Festspill» i billettsystemet. Dersom man endrer kontaktinformasjon i forbindelse med kjøp av billetter til Festspillene i Bergen vil nye opplysninger bli endret i abonnementsløsningen TargetEveryone.

Nye kunder får tilsendt en e-post med lenke til samtykkeskjema som beskriver hvordan man kan motta informasjon og tilbud fra Festspillene. En slik utsendelse blir effektuert i TargetEveryone. Kunder vil alltid få informasjon om hvordan endre sine samtykker. Prosedyren for endring av samtykker vil variere for e-postutsendelser og SMS-utsendelser.

Dataene fra billettsystemet brukes til statistikk og analyseformål.

Uttrekk av data fra billettsystemet sendes The Audience Agency (TAA) for å benyttes i Norsk Publikumsutviklings (NPU) pilotprosjekt PUB DATA. NPU tar i prosjektet rollen som Behandlingsansvarlig og TAA Databehandler. NPU kommer ikke til å utlevere personopplysningene til andre enn TAA for anonymisering og prosesseringsformål. NPU har en avtale med TAA, på TAAs rolle som Databehandler.

En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Festspillene i Bergen vi derfor kontakte kunder med informasjon tilknyttet kjøp ved større endringer i arrangementet. Dette inkluderer eksempelvis informasjon om avlysninger, bytte av arena og store programendringer.

TargetEveryone

TargetEveryone er et webapplikasjonssystem som Festspillene benytter for å sende ut e-post og SMS til vårt Festspillpublikum. Det er derfor lagret kundeinformasjon og billettinformasjon i dette verktøyet.

TargetEveryone AS er systemleverandør og Festspillene i Bergen har forvaltningsansvaret for data som ligger i verktøyet. Gjennom forvaltningsansvaret har utvalgte personer ved Festspillene i Bergen tilgang til alle personopplysninger som er registrert i systemet. 

Opplysninger lagret i TargetEveryone

Per i dag blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg i TargetEveryone. Når du kjøper en billett i vårt billettsystem blir følgende utdrag av data overført til TargetEveryone:

Kundenummer

Kundenavn

Mobilnummer

E-postadresse

Gateadresse

Postnummer

Land

Språk

Antall billetter

Sum billettsalg

Pristype

Arena

Forestillingsnavn

Forestillingskategori

Forestillingstype

Sted for billettkjøp

Det er to formål med behandling av disse opplysningene:

1. Du skal kunne motta informasjon om arrangement du har kjøpt billetter til, f.eks. om det er kansellert, om tidspunkt er flyttet, eller viktig informasjon om lokasjon og arena.

2. Du skal kunne motta nyhetsbrev, og tilbud på e-post og/eller SMS dersom du har samtykket spesifikt til dette.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger i TargetEveryone?

Person- og billettdata lagres i maks 12 måneder før de slettes. Når festspillperioden er over vil dataene fjernes, og de vil bli erstattet med nye billettdata knyttet til en ny periode.

Dersom du har samtykket til å motta nyhetsbrev, tilbud og annen markedsrelatert informasjon, blir dine data lagret til du velger å melde deg av. I all vår kommunikasjon til deg vil du få tydelig informasjon om hvordan avregistrere seg.

Endringer i Personvernerklæring

Festspillene i Bergen kan endre personvernerklæringen for å følge nye rettslige krav, eller grunnet endringer i egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår via utsendelser på e-post eller SMS før endringene iverksettes. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på fib.no.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til info@fib.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn her. 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger her. 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting her. 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning her. 

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere her. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med info@fib.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Samtale

Koblet til chatbot
Hei! Ingen festspillansatte er tilgjengelige, men kanskje jeg kan hjelpe?
Hei! Jeg er Festspillenes chatbot. Hva kan jeg hjelpe deg med?

Takk for praten!

Hei! Kan vi hjelpe deg med noe?