Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
25. mai - 08. juni 2022

Lene Berg er festspillkunstner 2022

Filmregissør og billedkunstner Lene Berg er Bergen Kunsthalls festspillkunstner i 2022. 

Råmateriale til “Fra Far”. Lene Berg, 2021–2022
Råmateriale til “Fra Far”. Lene Berg, 2021–2022

Berg studerte filmregi ved Dramatiska Institutet i Stockholm, og har regissert fire langfilmer i tillegg til et stort antall kunstvideoarbeider og kortfilmer. I sin praksis som kunstner benytter hun ofte en kombinasjon av film og video sammen med tekst og bøker, collage og fotografi.

Lene Berg
Lene Berg

Til Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall planlegger Berg et omfattende nytt prosjekt som vil utfolde seg gjennom kunsthallens utstillingsrom i en serie narrative kapitler. Utstillingen utgjør første del av et større arbeid under tittelen Fra Far, hvor Berg tar utgangspunkt i arven etter faren Arnljot Berg som tok sitt liv da hun var tenåring.

Arnljot Berg var filmregissør og forfatter. Med festspillutstillingen vil Berg transformere ham til sin muse og bruke hans liv og verk som råstoff til å skape møter mellom en levende og en død, mellom en far og en datter, mellom en kvinne og en mann og mellom nåtidens Norge og det landet Arnljot Berg levde og virket i – et Norge som ikke lenger eksisterer.

Gjennom de siste 20 årene har Berg utviklet en metode med omfattende research koblet med formmessig eksperimentering. Hun har hentet stoff fra ulike områder som en CIA-konspirasjon, ulovlig overvåking, S&M-arbeidere, Picassos portrett av Stalin, boksing og New York Dada. I Fra Far ønsker Berg å benytte sin egen familie og sine egne minner som materiale.

Bergs tidligere filmer og kunstprosjekter har ikke vært utpreget selvbiografiske. Med hennes seneste film, False Belief fra 2019, gikk Berg for første gang inn i en personlig historie for derigjennom å belyse et større sakskompleks. False Belief har vært beskrevet som en alternativ virkelighetskrim, og forteller historien om Bergs kjærestes kafkaske reise gjennom det amerikanske rettsvesenet. Arbeidet med den filmen ledet til Fra Far på flere måter: dels åpnet den døren til å jobbe med selvbiografisk stoff, og dels bygger den på opplevelser som vekket minner fra Bergs barndom og den tiden faren hennes satt i fengsel i Paris midt på sytti-tallet.

«Vi er svært glade for denne anledningen til å jobbe med den fremtredende kunstneren og filmskaperen Lene Berg på et nytt prosjekt for Festspillutstillingen i 2022» sier Bergen Kunsthalls direktør Axel Wieder.

«Hennes tidligere arbeider har tatt opp presserende sosiale temaer, med en årvåkenhet og særegen oppmerksomhet overfor kompleksiteten i det vi erfarer som levd virkelighet. Hennes nye prosjekt vil bli hennes mest personlige, men samtidig også mest omhyggelig undersøkende arbeid, og vil i Bergen Kunsthalls saler oversette en filmatisk opplevelse til et utstillingsformat.»

I sine arbeider tar Berg ofte for seg temaer og fortellinger som har blitt glemt eller redusert til fotnoter i historien. Ved å løfte frem slike oversette, tilsynelatende unnselige begivenheter, gjennom en slags alternativ historiografi, utfoldes et bredere bilde av samfunn og maktstrukturer. Verkene er komplekse og mangetydige, ofte med flere tematiske overbygninger eller ulike innganger til den samme fortellingen. Sannheten om den historien som fortelles er ikke alltid det viktigste. Det handler snarere om å gi ulike perspektiver på et komplekst og sammensatt saksforhold.

«En av styrkene i Lene Bergs kunstnerskap er hvordan hun evner å stille grunnleggende spørsmål ved vedtatte forestillinger om fiksjon og sannhet, og på den måten gi rom for tvilen og tvetydigheten som produktive størrelser,» sier Steinar Sekkingstad, kurator ved Bergen Kunsthall. «Berg interesserer seg for det som ikke enkelt kan defineres eller kommuniseres direkte og utvetydig. I sine arbeider belyser hun hvordan dokumentarfilmen, i likhet med fotografiet, ofte gir seg ut for å fortelle noe sant, men også kan opptre villedende og tildekkende.»

Om Lene Berg

Lene Berg (Oslo, 1965) er utdannet filmregissør ved Dramatiska Institutet i Stockholm og har regissert fire langfilmer og et antall kortere filmer, mange av dem i såkalte hybride sjangre. Berg arbeider også i andre media, først og fremst foto, collage og tekst og har produsert arbeider for såvel for museer og gallerier, som for kino, bok og offentlige rom. Hun har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland, og deltatt på flere internasjonale mønstringer deriblant Manifesta (2010) og Sydney Biennalen (2008). I 2000 vant hun Elefantprisen på kunstbiennalen Momentum for filmen “33 minutes”.

Hennes film “Ung Løs Gris” ble produsert til den norske paviljongen på Venezia Biennalen i 2013. Filmen “Kopfkino” (2013) ble nominert til Amanda og beste nordiske dokumentar under CPH:DOX. Bergs siste produksjon, den selvbiografiske filmen“False Belief”, hadde premiere på Berlin Internasjonale Filmfestival i 2019 og ble nominert til en Amnesty- og en Teddy Award. Samme år var Lene Bergs kunstnerskap i fokus under den Europeiske Filmfestivalen i Sevilla. I 2021 var hun med på å starte filmbyrået Jack sammen med syv kollegaer innen film- og kunst.

Om Festspillutstillingen

Festspillutstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og regnes som det mest prestisjefylte oppdraget for en norsk kunstner i sitt hjemland. Kunstneren velges av Bergen Kunsthalls kuratoriske stab og har vært vist ved Bergen Kunsthall hvert år siden 1953.

Blant nylige festspillkunstnere finner du Bjarne Melgaard (2003), AK Dolven (2004), Elmgreen & Dragset (2005), Børre Sæthre (2007), Marianne Heier (2012), Gardar Eide Einarsson (2013), Ane Hjort Guttu (2015), Fredrik Vaerslev (2016), Mari Slaattelid (2019), Joar Nango (2020) og årets utstiller Elisabeth Haarr (2021).

Pluss/minus ikon

Festspillutstillingen 1953– 2022

 • 2022 Lene Berg
 • 2021 Elisabeth Haarr
 • 2020 Joar Nango
 • 2019 Mari Slaattelid
 • 2018 Torbjørn Rødland
 • 2017 Jan Groth
 • 2016 Fredrik Vaerslev
 • 2015 Ane Hjorth Guttu
 • 2014 Tone Vigeland
 • 2013 Gardar Eide Einarsson
 • 2012 Marianne Heier
 • 2011 Hanne Borchgrevink
 • 2010 Knut Åsdam
 • 2009 Leonard Rickhard
 • 2008 Ingrid Book og Carina Hedén
 • 2007 Børre Sæthre
 • 2006 Ole Jørgen Ness
 • 2005 Elmgreen og Dragset
 • 2004 AK Dolven
 • 2003 Bjarne Melgaard
 • 2002 Bjørn Sigurd Tufta
 • 2001 Per Barclay
 • 2000 Olav Christopher Jenssen
 • 1999 Inghild Karlsen
 • 1998 Ørnulf Opdahl
 • 1997 Ragnhild Monsen
 • 1996 Håvard Vikhagen
 • 1995 Kjell Erik Killi Olsen
 • 1994 Kristian Blystad
 • 1993 Marianne Heske
 • 1992 Kjell Torriset
 • 1991 Per Inge Bjørlo
 • 1990 Eilif Amundsen
 • 1989 Irma Salo Jæger
 • 1988 Bård Breivik
 • 1987 Gunnar Torvund
 • 1986 Johanne Marie Hansen-Krone
 • 1985 Bjørn Ransve
 • 1984 Johannes Vinjum
 • 1983 Gruppen Zink: Bjørn Carlsen, Bjørg Holene, Ulf Nilsen og Leonard Rickhard
 • 1982 Anne Behrndt, Majatta Tapiola, Helgi Thorgils Fridjonsson, Arvid Pettersen og Sten Eklund
 • 1981 Svein Strand
 • 1980 Per Kleiva
 • 1979 Knut Rose
 • 1978 Håkon Bleken
 • 1977 Frans Widerberg
 • 1976 Jens Johannessen
 • 1975 Olav Strømme
 • 1974 Victor Sparre
 • 1973 Jacob Weidemann
 • 1972 Arnold Haukeland
 • 1971 Kai Fjell
 • 1970 Arne Ekeland
 • 1969 Ludvig Eikaas
 • 1968 Knut Rumohr
 • 1967 Gunnar S. Gundersen
 • 1966 Inger Sitter
 • 1965 Jakob Weidemann
 • 1964 Rolf Nesch
 • 1963 Sonja Henie og Niels Onstads samling
 • 1962 Jean Heiberg
 • 1961 “Norske Billedtepper gjennom 500 år”
 • 1960 ”Norsk folkekunst”
 • 1959 Thorvald Erichsens minneutstilling
 • 1958 ”8 Bergens kunstnere” Asbjørn Brekke, Lasse Grundt, Mary Karlsrud, Hans J. Meyer, Inggard Rosseland og Einar Rustad Hansen.
 • 1957 “Aktuell kunst”
 • 1956 ”Norsk kunst i de siste 25 år”
 • 1955 Axel Revold
 • 1954 “Bergen i Billedkunsten”
 • 1953 “Et utvalg av bildende kunst i Bergen og Fylkene 1900–1953”

Samtale

Koblet til chatbot
Hei! Ingen festspillansatte er tilgjengelige, men kanskje jeg kan hjelpe?
Hei! Jeg er Festspillenes chatbot. Hva kan jeg hjelpe deg med?

Takk for praten!

Hei! Kan vi hjelpe deg med noe?